Gruppregression

Under denna kväll provar vi på regression. Helen Fält kommer och leder oss varsamt genom en. Först berättar hon lite om vad det är, sen gör vi en regression och därefter får du först lite tid att fundera på vad du kan ta med dig till ditt liv just nu från regressionen och sen delar vi som vill vår upplevelse och avslutningvis finns det möjlighet att få ytterligare perspektiv från ängla-/orakelkort.Förstås finns det fika!

Regression – TLT
Vid en session i TLT (Tidigare-Liv-Terapi) leds man varsamt och via suggestioner tillbaka i minnet för att så småningom hamna i ett tidigare liv. Våra upplevelser finns alla bevarade i minnet och det finns olika sätt att återuppleva dessa på.

De flesta upplever dem genom bilder, några genom att höra och andra genom att veta, känna eller ana. Många gånger är det en blandning, man anar att man hör eller ser, vet och känner.
I början kan upplevelsen kännas som rena fantasier men så är det för de flesta. Det är viktigt att inte fundera över det utan bara gå vidare och bli delaktig i det som händer. Ju mer delaktig man är desto starkare blir upplevelsen, allt kommer från våra sinnen och du kan aldrig själv veta vad som är en fantasi eller vad som är något annat.Oavsett om man tror på tidigare liv eller inte så upplever man det man behöver just nu.

Under hypnotiskt tillstånd släpper man många av de försvar man har och kommer då lättare åt de känslor som kanske ligger till grund för de rädslor och fobier som man brottas med just nu.
Man kan med stor fördel använda TLT i sin personliga utveckling eller bara för att man tycker det är spännande.

Välkommen!


Datum: 4 mars
Tid: 18.30-21
Lokal: Trädgårdsgatan 17A Uppsala
Pris: 270 kr, 243 kr för medlemmar

Betalning/anmälan:
Betalning sker med swish till 123 098 06 23 (OBS! Nytt nummer) eller postgiro Nordea 933905-2

Anmäl via
formulär på Startsidan
eller på info@sjalglans.se
eller via messenger på vår Facebooksida

 

© Copyright Själglans