Andliga begrepp

Här har vi utifrån vår samlade kunskap/erfarenhet sammanställt några andliga begrepp som förekommer i våra aktiviteter. Ingenting är en exakta vetenskap och allt går attse på olika sätt. Detta är vårt sätt att se på dessa fenomen, just nu.

Mediumskap

Ett medium är en vanlig människa som genom träning har utvecklat sin förmåga att förmedla budskap från den andliga världen till en anhörig eller bekant. Det kan vara budskap från döda anhöriga, guider eller högre väsen som änglar. Alla har denna förmåga men det krävs tålamod och övning för att utveckla den.

Mental mediumskap

Det vanligast formen idag är mentalt mediumskap där mediet genom sina sinnen tar emot och tolkar/förmedlar budskapen. Det kan vara genom bilder, ljud, doft, känsel eller vad man kallar klart vetande. Det är väldigt personligt. Det är viktigt att mediet inte lägger in egna värderingar i budskapen.

Trancemediumskap

Den vanligaste formen av mediumskap under 1850-talet var trancemediumskap. Det är en form där mediumet går in i trans, lättare eller djupare och låter andekontakten själv få komma till tals via mediets talorgan. Detta sker genom att mediet bjuder in anden att komma nära i energifältet. Detta gör att mediet inte behöver tolka kommunikationen. Ofta är mediet medveten om och hör vad som sägs. Det är omöjligt att göra om man har svårt att släppa på kontrollen och inte känner sig trygg. Andevärlden och mediet måste arbeta i ett team.

Överskuggning

Överskuggning kan också förekomma under trans om mediet och andekontakterna eller guiderna vill arbeta så. Andekontakten eller guiden kommer nära mediets energifält och visar sitt ansikte (från sin tid som levande) framför mediets ansikte så att deltagarna ser.

Fysiskt mediumskap

En ovanlig form av mediumskap är fysiskt mediumskap Här är mediet i ett djupt transtillstånd och inte medveten alls om vad som försiggår. Till skillnad från mentalt och trans-mediumskap kan fysiska fenomen och direkta tal från andevärlden uppfattas direkt av alla närvarande personer. Detta sker genom ektoplasma från mediets kropp. Det är en ovanlig form av mediumskap eftersom det tar lång tid att träna upp, kräver en organisation runt mediet och sliter hårt på mediets fysik och kan också under vissa omständigheter vara farligt för mediet.

Olika redskap
vid mediumskap

När ett medium ska förmedla ett budskap kan olika redskap användas.

Pendel

Pendeln är ett vanligt redskap när man önskar sig svar på ställda frågor.

Tarot- & änglakort

Tarot- och änglakort används som ett redskap för att ge råd i livet eller ge en djupare förståelse för vem man är eller för en situation. Man kan se det som ett direkt svar från någon energi utifrån, guide, änglar eller universum.

Många gånger används de i kombination med psykometri (se här ovan), alltså att läggaren samtidigt läser mottagaren och tolkar önskningar och behov.

Tarotkort är utformade i två avdelningar, lilla och stora arkanan och består av 78 kort. De kan upplevas som mer direkt. Änglakort är oftast lite ljusare, lättare och öppna för tolkningar. De består av 30-50 kort. Det finns änglakort för olika frågor, Kärlekskort, Tidigare liv, Livsuppgift. Det finns också kombinationskort, änglakort som också är tarot.

-----


Trollbord

Enligt gammal tradition ska trollbordet vara tillverkat i obehandlat alträ utan vare sig spik eller skruv. Det ska vara runt/ovalt och ha tre ben.Det går att använda bord som inte är "äkta trollbord" men man ska vara medveten om att dessa bord kan vara lite mer "svårjobbade".

När man ska jobba med trollbord är det viktigt att alla deltagare är glada och positiva, att man håller upp energierna, gärna i form av sång och skratt.

Deltagarna har sina handflator i kontakt med bordsytan men utan tryck, en person ställer en fråga högt eller tyst och ber bordet svara. Bordet svarar på frågan genom att lyfta på ett av benen som man i förväg har definierat som JA, NEJ och RÄKNEBEN.

Det är en otroligt häftig känsla att vara med vid Trollbords-seans eller Trollbords-dans som vissa kallar det, en upplevelse som inte kan beskrivas i ord utan måste upplevas!

Psychic

Eller psykometri, är inte mediumskap. Här läser mediet av energier som alltid omger en levande person, saker eller som finns kvar som spår i ett rum, hus eller saker. Detta sker alltså utan kontakt med andevärlden. Det kallas också reading. Allt levande lämnar energispår i omgivningarna eller i var och ens aura/energifält. 


Healing

Det finns många olika typer av healing. De flesta tar hjälp av den kärleksfulla energin från universum och blir ett medium, en kanal för den läkande energin som får leta sig fram till där den bäst behövs. Helandet kan ske på distans eller med fysisk kontakt.

Att låta sig översköljas av ljud med olika frekvenser/vibrationer kan upplevas som en ren meditation men är också en mental och fysisk helande stund. Klang-/ljudskålar och andra fantastiska instrument används av ljudterapeuter för att med olika frekvenser påverka helandet i kroppens olika delar.


Aura, energifält

Alla levande föremål omges av en aura eller med andra ord ett energifält. Det är för vissa möjligt att se och för andra möjligt att förnimma med tanke eller känsla med händer. Oavsett hur du uppfattar andras energifält så är det möjligt att, om de gett sin tillåtelse, läsa av energifälten.

I fälten finns all information samlad i energi från födsel och till den tidpunkt när du läser av. Vissa kan också uppfatta information från tidigare liv. Fälten omger hela kroppen som en extra tunn hud och kan ändras i storlek beroende på hur du mår och den intention du har att förändra din aura.

Man kan med händerna uppfatta gränserna mellan de olika fälten. Hos människor ingår i auran, den fysiska kroppen, sen det emotionella/känslomässiga fältet, utanför det mentala/tankemässiga och längst ut det andliga/spirituella.

Meditation

Meditation används av olika anledningar. Det kan få dig att må bättre rent fysiskt med exempelvis minskad stress och förbättrat blodtryck, bättre koncentrationsförmåga osv.

Det är också en metod för att komma i kontakt och känna in de lågmälda signalerna från universum och alla de andliga varelser som finns omkring oss. Det är alltså en viktig del för många av oss när vi ska träna upp känsligheten och lyssnandet för att komma i kontakt med andra sidan eller andra dimensioner, vad man väljer att kalla det.

Även lyssnandet till dig själv, det egna jaget, din själ och vad du vill här i livet kan underlättas med meditation.

Det finns ledda meditationer där syftet kan vara olika. Att träffa en guide eller en anhörig, att ta reda på syftet med din tillvaro här, få ett svar på en enskild fråga, att få ljus och energi eller kanske till och med healing. Det kan också vara meditationer i syfte att vara här och nu och vara fri från tankar.

Trumresa

Trumresa med ett rytmiskt suggestivt trummande är det sätt som shamaner alltid har gjort sina fysiska och andliga resor på. En trumresa blir ett sätt att utforska olika andliga världar och att komma i kotakt med din inre vägledning och med hjälp av dina guider/hjälpare öppna medvetandet mellan den fysiska och den andliga världen. Du kommer i kontakt med dina medicindjur och ditt kraftdjur. Allra minst får du en skön meditativ och ofta helande stund. Trumresan kan göras i grupp eller enskilt.

© Copyright Själglans