Besöksadress

Från och med 2020 kommer vi mestadels hålla till i en trevlig lokal bakom Fågelsången, Trädgårdsgatan 17A 1 tr ner. Ibland kommer vi kunna förlägga aktiviteter på andra adresser. Kostnadsfria medlemsaktiviteter kommer som tidigare vara i Rickomberga.


072-325 41 12 (Maria Svensson)


Följ oss på Facebook. Där lägger vi ut våra aktiviteter som Event.
Gilla oss och bli uppdaterad.
Själglans ideella förening

Själgans är sedan 2018 en ideell förening. Medlemskapet kostar 200 kr per kalenderår. Fr o m den 1 december kan du betala in medlemsavgiften för nästkommande år. Du behöver inte vara medlem för att delta i våra allmänna aktiviteter.

I och med medlemskapet kommer du att få möjlighet att utan kostnad eller till reducerad kostnad dela i utvalda aktiviteter. Bland annat delta kostnadsfritt i Öppet hus. Du kommer som medlem dessutom få möjlighet att delta i ytterligare minst två event per termin, där du enbart betalar för fika. Eventen kan t ex vara andligt café, själjympa, meditationskvällar eller träningsseans. Vi kommer försöka erbjuda minst en träningsseans med medium som är under utbildning per termin, för medlemmar i första hand. Du får dessutom också alltid 10% rabatt på de kurser, workshops och andra event som ingår i verksamhetens utbud.

Föreningen har en fast sittande styrelse. Eventen kommer att vara tillika medlemsmöten. Det kommer att finnas möjlighet att framföra önskemål på aktiviteter för medlemmarna och synpunkter på verksamheten i stort.

Du söker medlemskap genom Medlemsanmälan längre ner på denna sida. Du får då ett bekräftelsemejl med inbetalningsuppgifter. Du kommer också bli inbjuden till en sluten Facebookgrupp som du självklart själv avgör om du vill vara med i. Där delar vi erfarenheter, tränar vår intuition och erbjuder kortdragning. Ett och annat medlemserbjudanden kommer också att dyka upp här.

Om du vill avsluta ditt medlemskap skickar du bara in ett mejl till info@sjalglans.se eller om medlemsavgiften inte är betald innan februari månads utgång så stryks du från medlemslistan.

Stadgar

Integritetspolicy (Här läser du om hur vi förbinder oss att handskas med personliga uppgifter om våra medlemmar och deltagare)

Verksamhetsidé, vision och värdegrund

Varmt välkommen att vara delaktig i vår nya verksamhet!
Styrelsen
Maria, Sussi och MariAnne

Bli medlem i Själglans Ideell förening
 

© Copyright Själglans