Numerologi – föreläsning med Ingrid Berndtson

Numerologi är en gren inom det ockulta där man studerar och använder sig av den kvalitativa betydelsen av tal. Verktyget utgörs av en persons födelsedata och hans/hennes namn. Genom olika uträkningar och genom att placera talen i givna positioner kan vi läsa in en persons förflutna, nutid och framtid.

Med kunskap om Numerologin kan du leva i medvetenhet om vem du är och att vara i ditt rätta element. Talen speglar på ett fantastiskt sätt din personlighet, din potential, dina egenskaper, styrkor och utmaningar vilket ger dig tillit och styrka till att vandra just din unika väg.

Genom att räkna ut vilket Personligt År du befinner dig i, kan du leva mer medvetet i nuet. Varje år kommer med förändring på olika sätt, det är möjligheter och utmaningar, inre och yttre framåtskridanden. Genom att medvetet använda dessa energier kan du ”Sätta dina segel så att du seglar i vindens riktning,
för såsom du sätter dina segel så blir din resa”.

Några av kvällens punkter:
• Kort presentation av mig och mitt möte med Numerologin
• Introduktion till Numerologi - Pythagoras
• Talens symbolvärde och tolkning - en odyssé i vår verklighet
med talens magi!
• Hur gör vi uträkningarna? Du behöver papper och penna!
• Din Livsväg - berättar om dig, ditt liv och varför du är här!
• Din Epicykel - långsiktig utveckling ser vi här!
• Ditt Universella Personliga År - vilka är dina möjligheter 2019?
• Frågestund

Under föreläsningen får du en kortare, generell läsning av Ditt Personliga År. Kompendium med tolkning av alla Personliga År samt Livsvägen finns till försäljning. 150:-/kompendium.

Ingrid Berndtson, KunskapsNyckeln, arbetar med språkcoachning, numerologi, tarot-läsningar och vägledning. Hon har studerat numerologi i drygt 25 år och arbetat professionellt i 17 år. Ingrid är utbildad i England av minister, numerolog och medium Judith Seaman. Inom Numerologi erbjuder Ingrid numerologiläsningar och kurser samt mentorskap för studerande och blivande numerologer. Hon har skrivit numerologiska kompendier med tolkning av talen i dess olika positioner. Ingrid erbjuder kurser och läsningar på svenska och engelska.

www.kunskapsnyckeln.com
kunskapsnyckeln@telia.com
070-7307108

Datum: torsdag 5 september
Tid: 18.30–21
Lokal: Börjegatan 25
Pris: 100 kr (medlemmar 90 kr)

Betalning/anmälan: senast 2 september
Betalning sker med swish till 123 098 06 23 (OBS! Nytt nummer) eller postgiro Nordea 933905-2
Anmälan är bindande

Anmäl via
formulär på Startsidan
eller på info@sjalglans.se
eller via messenger på vår Facebooksida

 

© Copyright Själglans